Aktuality

30.06.2020 08:00
Díky opatřením MŠMT se bude na konci školního roku 2019/2020 vysvědčení předávat stejně jako v předešlých letech. To zamená, že třídní učitel předá vysvědčení všem žákům své třídy bez ohledu na počty dětí ve třídách. Vysvědčení bude vydáváno 30. června od 8:00 pro žáky 1. - 8. tříd. Slavnostní...
08.06.2020 08:00
Od 8. června nabízíme žákům druhého stupně naší školy možnost zúčatnit se dobrovolné výuky formou třídnických hodin a konzultací. Pro žáky druhého stupně nebude do konce školního roku zajištěno školní stravování. Třídnické hodiny jsou připraveny od 8. do 10.6. ve skupinách podle rozpisu v...
02.06.2020 09:29
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí vychází z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 ze dne 27. dubna 2020 V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a) z podkladů pro...
28.05.2020 10:41
Na základě aktualizovaných organizačních pokynů MŠMT lze nadále přijímat žáky I. stupně k dobrovolné výuce do naplnění stávajících skupin. V případě zájmu kontaktujte vedení školy.
21.05.2020 11:19
Po dobu omezené dobrovolné výuky bude škola otevřena pro přihlášené žáky v 7:45. V pondělí 25. května si děti na školním dvoře přeberou jejich třídní učitelky. Zároveň od nich vyberou vyplněné čestné prohlášení, bez kterého nemůžeme dítě pusti do školy. Žáci se nebudou v šatnách přezouvat. Do školy...
21.05.2020 10:42
Ranní družina není. Děti, které po dobu omezené výuky, budou po vyučování zůstávat ve školní družině, předají v pondělí 25. května vychovatelkám časy odchodů a jména osob, které je budou z družiny vyzvedávat. Vyzvedávání dětí z družiny bude probíhat přes videotelefon u vstupu do školy. Zvoňte na...
21.05.2020 10:40
Děti, které jsou přihlášeny ke stravování od 25. 5. mají objednané obědy do konce května. Pro přihlášení obědů na červen 2020 prosím volejte vedoucí školní jídelny paní Ludmilu Táchovou od 6:30 do 11:00 (380 331 264) Rozpis časů oběda jednotlivých výukových skupin najdete v Organizačních pokynech
19.05.2020 13:19
25. května 2020 musí mít každý žák podepsané čestné prohlášení. Bez tohoto dokumentu nebude žák vpuštěn do školy. Rozdělení do skupin a délka vyučování 1. A, tř. uč. Věra Kyselová – žáci 1. ABC, kteří měli požadavek na ŠD Konec vyučování v 11:30, následuje oběd a program ŠD...
07.05.2020 11:09
Vážení rodiče, MŠMT zveřejnilo 2. 5. 2020 dlouho očekávaný soubor hygienických a bezpečnostních pokynů k organizaci vzdělávání do konce školního roku 2019/2020. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo školu, je třeba oznámit tuto skutečnost škole, a to do 18. 5. 2020 prostřednictvím Školy...
04.05.2020 10:26
Vážení rodiče, MŠMT zveřejnilo 2. 5. 2020 dlouho očekávaný soubor hygienických a bezpečnostních pokynů k organizaci vzdělávání pro žáky 9. ročníků, kterým je umožněna osobní přítomnost ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na SŠ.  Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo školu,...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz