Matematika

Matematika IV. B- 6. 4.- 17. 4.             

Dobrý den, děti. Přeji vám i rodičům hezké Velikonoce.

Nedá se nic dělat, ale budeme muset zkusit i rýsovat. Budeme potřebovat velký nelinkovaný sešit (už jsme do něj rýsovali; někteří ho mají doma, 8 žáků ho má ve škole připravený v kanceláři školy u paní Hrdé, kde si ho mohou rodiče vyzvednout), trojúhelník s ryskou a ostře ořezanou tužku číslo 3.

Naposled jsme rýsovali rovnoběžky s pomocnou kolmicí. Proto také víme, jak kolmice vypadají. Zase využijeme výuková videa v Matýskově geometrii.

 

  1. Rozklikněte si následující odkaz- http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-11/ úvod B: Vzájemná poloha přímek v rovině- kolmice. Dobře si prohlédněte postup.

Vezmeme si sešit, napíšeme datum a nadpis Kolmice.

Pak využijeme přiložený pracovní list číslo 1 (PL 1) a narýsujeme následující:

str. 29/ cv. 1, 2, 3.

  1. Dále budeme rýsovat kolmici, která prochází daným bodem. Rozklikněte si tento odkaz- http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-12/  úvod A: Rýsování kolmice podle trojúhelníku s ryskou, která prochází daným bodem.

Využijte další pracovní list- č. 2 (PL 2) a narýsujte následující:

str. 35/1, 2, 3, 4.

  1. Natrénovali jsme si rýsování kolmic, připomněli jsme si, jak vypadají a tak bychom mohli zkusit také narýsovat čtverec a obdélník. Vlastnosti čtverce a obdélníku bychom už také měli znát, pro připomenutí rozklikněte tento odkaz: http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-25/.

Nyní můžeme zkusit čtverec narýsovat- podívejte se nejdřív na toto video:

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-27/ . Kdo má možnost, vytiskne si pracovní list číslo 3 (PL 3)  a rýsuje cvičení 1, 2, 3 podle zadání. (Rozměry se budou lišit, jde o naskenovaný list). List vlep do sešitu.

Kdo tuto možnost nemá, podívá se do učebnice na str. 43 a narýsuje do sešitu cv. 2/43 str. a podle zadání v PL 3- cv. 3. Nezapomeň nadpis: Rýsujeme čtverec a datum.

  1. Obdélník rýsujeme stejně jako čtverec. Pozor, liší se pouze délky stran- 2 protější strany jsou delší a 2 protější jsou kratší. Zase si dobře prohlédneme video: http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-28/  Kdo má možnost, vytiskne si pracovní list číslo 4 (PL 4) a rýsuje cv. 1, 2, 3 podle zadání. (Rozměry se opět budou lišit.) List opět vlep do sešitu. Kdo nemůže tisknout, napíše do sešitu nadpis Rýsujeme obdélník a narýsuje do sešitu cv. 1/ str. 43 z učebnice a podle PL 4 cv. 3.
  2. Narýsuj jeden libovolně velký čtverec a jeden libovolně velký obdélník.

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz