Přírodověda

Přírodověda, V. B- 6. 4.- 17. 4.

Dobrý den, děti. Přeji vám i rodičům hezké Velikonoce.

Tento a příští týden máme trochu kratší, (jsou Velikonoce), proto jsem pro vás tentokrát připravila pracovní listy. Pokud je to možné, bude lépe, pokud si pracovní listy vytisknete.

  1. Nejdříve si procvičte třídění živočichů- pracovní list (PL) na 6. 4.- 8. 4. Pevně věřím, že se vám to všem dobře podaří. Po vyplnění si pracovní list vlep do sešitu. 
  2. Na další týden, 14. 4.- 17. 4., vás čeká SAMOZKOUŠENÍ:), je to opakování z učebnice na str. 52. Pokud chceš zjistit, jak na tom z přírodovědy jsi, pokus se zodpovědět co největší množství otázek. Ohodnotit se můžeš sám (sama) podle této tabulky:

Počet správných odpovědí

Hodnocení (známka)

16 – 17

1

13 – 15

2

9 – 12

3

4 – 8

4

0 – 3

5

 

  1. A nová kapitola- Člověk. O člověku už jste se toho hodně naučily v minulých ročnících, teď si některé informace připomeneme a prohloubíme. Nejprve si přečti text z učebnice na str. 53- Člověk je součástí přírody. Poté si doplň pracovní list- cv. 1 a 2. Budeš-li mít pracovní list vytisklý, vlep si ho po doplnění do sešitu. Pokud tuto možnost nemáš, napiš si do sešitu datum, nadpis a opiš modrý rámeček ze str. 53:

 

Datum

Člověk je součástí přírody                                                        

Společné znaky s ostatními živočichy

(modrý rámeček- str. 53)

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz