Přírodopis

9.AB, Př. 6.-17.4.

Zdravím, posílám materiály na dva týdny. Vzhledem k Velikonocím je látka rozdělena pouze do 2 hodin za celé období. Všem i nadále připomínám, že se můžete kdykoliv na cokoliv zeptat, nebo si nechat poradit.

1) Poslat zprávu přes SkolaOnline

2) Poslat email na jiri.svehla@zsvelesin.cz

3) Nainstalovat Skype (zdarma), kde je možnost online chatu nebo videochatu, pokud máte webkameru a mikrofon/,,chytrý‘‘ telefon. Kontakt na Skype získáte zadáním mého pracovního emailu.

1. hodina

Téma: Tektonické jevy a přeměna hornin

Učebnice

 • Str. 60-61 (přečíst a vypsat poznámky)

Na co se zaměřit

 • co to je tektonický jev
 • jak vypadá vrása (ideálně udělat nákres nebo vytisknout a nalepit do sešitu podle str. 60)
 • co to je zlom a jaké pohyby se v nich mohou dít
 • co je to příkopová propadlina
 • umět najít na mapě zlom San Andreas a Východoafrickou příkopovou propadlinu
 • poznat na obrázku/na vlastní oči, že horniny vytváří vrásu

Pracovní sešit

 • str. 25, cv.1

Nepovinné

1) Video – vznik pohoří vrásněním

https://www.youtube.com/watch?v=ImHdrKv1hvk

2) Najděte na internetu obrázky (nebo vyfoťte, pokud máte možnost) 5 různých vrás a do obrázku vyznačte sedlo, koryto a vyberte o který typ vrásy (podle uč. str. 60) se jedná.

Svou práci můžete posílat do 19.4. Ty správné  budou ohodnoceny za jedna.

 

2. hodina

Téma: Horniny přeměněné (metamorfované)

Učebnice

 • str. 62-64 (přečíst a vypsat poznámky)

Na co se zaměřit

 • jaké jevy mohou způsobit přeměnu hornin
 • regionální, kontaktní a šoková přeměna
 • termíny ortorula a pararula
 • co to je mramor, vlastnosti a využití

Pracovní sešit

 • str. 26, cv. 1

Nepovinné

A) Video – jak probíhá těžba mramoru

https://www.youtube.com/watch?v=6No7pNCvR2U

B) Video – vznik fulguritů (hornin z blesků)

https://www.youtube.com/watch?v=Qdx61OEfDOA

C) Video –vltavíny

https://www.youtube.com/watch?v=w6Ib2SsaPHU

https://www.youtube.com/watch?v=qgBkMdeBxW8

D) Mramor se používá jako materiály pro sochařství. Najděte 3 příklady mramorových soch starších 300 let a jejich obrázkům napište jména sochy, autora a doby, ze které pochází. Taktéž uveďte informační prameny, ze kterých jste čerpali. Své výsledky můžete posílat do 19.4. Správné jsou za jedničku.

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz