1. ABC

Vážení rodiče, milé děti,

už se blíží doba, kdy se s některými z vás sejdeme ve škole.

Až na procházce uvidíte nějaký jehličnatý strom, podívejte se, jestli má nové výhonky (z některých se dá vyrobit zdravý med) a zda má už nové šištice. Poznáte, ze kterých budou šišky?

ČTENÍ str. 103 – 105

str. 103 – zopakujeme pojmy – slovo, věta, počet slov ve větě, připomeneme odstavec  (poslední odstavec je jen jedna věta – 34 slov)

čtený text od 1:34     - děti si mohou poslechnout před čtením a po nacvičení textu mohou zkusit číst s nahrávkou https://www.youtube.com/watch?v=3YDrh2Z0aNs

večerníček video (není tam text z knihy) https://www.youtube.com/watch?v=1LsGZVnULZw&list=PLIhCv3wSpU7MBeEq7fW4ZQEv5laDg-4q_&index=7&t=0s

večerníček z r. 1966 (je tam text z knihy) https://www.youtube.com/watch?v=idc2zBDwIOk&list=PLycUKnyIhcw7pmzjtaOEpSA4nqrhKPZq0&index=4

str.105  kvíz k textu

http://majka.duha.sweb.cz/Jak%C5%A1lo%C5%A1%C3%ADdlo/sidlo.htm

PSANÍ str.6 – 10

písmena P, B, R – nácvik - Bobyho škola

https://www.youtube.com/watch?v=GhAKSYKVpbA

 

MATEMATIKA str. 20 – 21

str. 21 Vztahy o několik více/méně 

VŽDY svislou čárou vyznačíme, co je stejně.

Děti říkají: Panáčků je o 5 více než panenek, panenek je o 5 méně než panáčků.

Na prvním řádku je o__ více/méně než na druhém.

 

PRVOUKA str. 28 – 29

Opakování – děti si mohou zapsat body.

Šikovní čtenáři mohou pracovat samostatně. Kdo ještě nerozumí tomu, co čte, se čtením mu pomozte.

 

Hezký týden přejí vaše třídní učitelky

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz