Přírodověda

Přírodověda pro 4.b od 18.5.-22.5.

  1. Přečti si v učebnici text s. 65 -66
  2. Zapiš do sešitu:

Obojživelníci a plazi v rybníku a okolí

Skokan zelený
- obojživelník /žába/
- potrava: drobní živočichové – hmyz
- chráněný živočich

 

Užovka obojková
- na březích rybníka
- za hlavou žluté půlměsíce
- dobře plave
- přezimuje v norách – pod kořeny, kameny
- potrava: žáby, hmyz, ryby – kořist polyká vcelku

 

Ptáci u rybníka

Kachna divoká
- žije na březích rybníka i tekoucích vod
- nejhojnější vodní pták
- samec a samice se barevně liší
- kačer + kachna = kachně
- všežravec

 

Lyska černá
- bílá lysina na čele
- všežravá
- částečně tažná
 

Labuť velká
- největší vodní pták

- rostlinná potrava
- stálá

 

Savci u rybníka
Hryzec vodní
- výborný plavec
- býložravec
- na zahradách škodí – ohryzává kořeny stromů a zeleninu

 

Ondatra pižmová
- staví nory na březích rybníků a řek
- výborný plavec – zadní nohy – plovací blány a zploštělý ocas = kormidlo
- všežravec


 

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz