Anglický jazyk

Angličtina 9.B   18. - 22.5.

The first conditional – první podmínková věta

 • První kondicionál (nebo-li podmínkovou větu) používáme pro reálné, možné podmínky. Vlastně jím říkáme, co udělám, jestli…. (Jestli bude pršet, zůstaneme doma.)
 • Vedlejší věta podmínková nejčastěji používá spojku IF, kterou zde můžeme přeložit jako ‘jestli, jestliže’.
 • if = jestli
 • Nejčastěji tyto věty mluví o budoucnosti. Hlavní věta tedy bude v budoucím čase. Vedlejší však místo budoucího času používá přítomný

vedlejší podmínková věta

---

hlavní věta

 

If it rains tomorrow,

 

we will stay home.

 

If you don't study,

 

you won't pass the exam.

 

přítomný čas

 

budoucí WILL

 

 

 • Zjednodušeně můžeme říct, že na jedné straně máme IF, na druhé WILL
 • Věty můžeme i celé otočit:
  • If it rains I will take my umbrella. (Když bude pršet, vezmu si deštník.)
  • I will take my umbrella If it rains. (vezmu si deštník, když bude pršet.)

 

 • “Vzoreček”:      if + přítomný čas    xxx      will + infititive

If  I study I will pass the exams. Když budu studovat, udělám zkoušky.

If you don’t study you will not pass the exams.

He will not pass the exams if he doesn’t study.

 1.  Učebnice str. 126 - 127
 • Přečti si rozhovor a zkus najít alespoň 2 podmínkové věty.
 • Cv. 1c: spoj poloviny vět tak, aby dávali smysl
 • Cv. 3: dej slovesa do správného tvaru a věty zapiš do sešitu nebo rovnou mě do mailu (nemusíš psát 2x – do seš. i do mailu)

 

 1. Pracovní sešit str. 70 – 71, cv. 1,2,3,5.

 

Teším se na vaše odpovědi na jitka.fikejsova@zsvelesin.cz

S pozdravem

J. Fikejsová

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz