Přírodověda

Přírodověda V. B, 20. 4.- 24. 4.

Dobrý den, děti. Po Velikonocích se zase musíme pustit do práce. Čeká nás další učivo o člověku- Lidské tělo a Kostra. Většinu už znáte z minulých ročníků, proto s tím nebudete mít moc práce. Spíše si zopakujete, co už znáte, možná se dozvíte nějaké další, nové a zajímavé informace.

  1. Nejdříve si dobře pročtěte kapitolu Lidské tělo na str. 54-55.

Podle prvního oranžového rámečku si přes fólii doplňte do vedlejšího obrázku názvy jednotlivých částí těla.

Pokud máš možnost, vytiskni si pracovní list 1 (PL 1), doplň. Pokud si nevíš rady, zkontroluj podle učebnice a oprav. Pak si napiš do sešitu nadpis:

Lidské tělo                                                                                     datum

Pracovní list vlep pečlivě do sešitu.

Kdo tisknout nemůže, vypíše si z učebnice z prvního oranžového rámečku části těla (třetí- osmý řádek).

  1. Na straně 55-56 je kapitola Proč chráníme své tělo. Všichni bychom uměli na tuto otázku odpovědět- chceme celý život být zdraví, aktivní, věnovat se svým zájmům, chodit do školy, do práce, sportovat bez omezení….

Pročtěte si strany 55-56, dozvíte se, k čemu slouží naše kostra.

K této kapitole jsem pro vás také připravila pracovní list k vytisknutí- PL 2.

Po vyplnění opět do sešitu napiš nadpis a datum a vlep do sešitu:

Kostra                                                                                              datum

Kdo nemá možnost tisknout, vypíše si modrý rámeček ze str. 56.

 

Všichni si dále do sešitu vypíší z růžového rámečku na str. 56 části kostry: a), b), c), d).

 

Jednotlivé části těla i kostry můžete ukazovat sami na svém těle pro lepší zapamatování.

Dále doporučuji shlédnutí, pro některé z vás, známého filmu v několika dílech „Byl jednou jeden život“. Posílám odkaz na část Kostra:

https://www.youtube.com/watch?v=wR0fRqRY0Ok

 

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz