Český jazyk

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA Z ČESKÉHO JAZYKA NA TÝDEN OD 20. DO 24. DUBNA

Řešení minulých cvičení:

Urči větu hlavní, vedlejší, spojovací výraz. Může tam být věta vedlejší podmětná, předmětná, přívlastková

Snad bych vám měl říci, že jsem tu paní viděl včera večer.

 • 1H, že 2V předmětná
 • Snad bych vám měl říci KOHO CO, JAKOU VĚC?

Říkal jsem tetičce, že by měla mít v domě nějakého solidního nájemníka.

 • 1H, že 2V předmětná
 • Říkal jsem tetičce KOHO CO, JAKOU VĚC?

Vyprávěl nám, že byl v mládí v Indii.

 • 1H, že 2V předmětná
 • Vyprávěl nám KOHO CO, JAKOU VĚC?

Přišli se podívat na místo, kde zabili ubohou tetičku.

 • 1 H, kde 2V přívlastková
 • Přišli se podívat na JAKÉ místo?

Budu dělat opravu v případě, že budu neúspěšný.

 • 1 H, že 2V přívlastková
 • Budu dělat opravu v JAKÉM případě?

Nevím, kde ta ulice leží.

 • 1H, kde 2V předmětná
 • Nevím KOHO CO, JAKOU VĚC?

Nesmírně mě těší, že vás poznávám.

 • 1 H, že 2V podmětná
 • Nesmírně mě těší KDO CO, JAKÁ VĚC?

Zdá se mi, že prší.

 • 1 H, že 2V podmětná
 • Zdá se mi KDO CO, JAKÁ VĚC?

Je mi velkou ctí, že jsem se s vámi mohl seznámit.

 • 1 H, že 2V podmětná
 • Je mi velkou ctí KDO CO, JAKÁ VĚC?

Nepochybujeme o tom, že to udělal.

 • 1H, že 2V předmětná
 • Nepochybujeme o KOM ČEM, JAKÉ VĚCI?

Tuším, že vidím jeho auto.

 • 1H, že 2V předmětná
 • Tuším KOHO CO, JAKOU VĚC?

Dej mi vědět, jestli máš volno.

 •  1H, jestli 2V předmětná
 • Dej mi vědět KOHO CO, JAKOU VĚC?

 

Nechápala jsem, co tím myslí.

 • 1H, co 2V předmětná
 • Nechápala jsem KOHO CO, JAKOU VĚC?

Viděli jsme film, který nás velmi zaujal.

 • 1 H, který 2V přívlastková
 • Viděli jsme JAKÝ film?

 

Urči větu hlavní, vedlejší, spojovací výraz. Jsou to jednodušší věty příslovečné

Až budeš připravena, tak zavolej.

 • Až 1V p. časová, 2H
 • Zavolej KDY?

Přestavte větu tak, aby chyba nemohla vzniknout.

 • 1H, aby 2V p. způsobová
 • Přestavte větu JAKÝM ZPŮSOBEM?

Už jsem tak zmrzlý, že ani prsty necítím.

 • 1H, že 2V p. měrová
 • Už jsem zmrzlý DO JAKÉ MÍRY?

Když bylo slunce vysoko, Vlasta se probudila.

 • Když 1V p. časová, 2H
 • KDY se Vlasta probudila?

Vrátil se tam, odkud vyšel.

 • 1H, odkud 2V p. místní
 • KAM  se vrátil?

Než vstoupíme do bazénu, osprchujeme se.  

 • Než 1V p. časová, 2H
 • KDY se osprchujeme?

Zmizel, jako by se do země propadl.

 • 1H, jako 2V p. způsobová
 • JAKÝM ZPŮSOBEM zmizel?

 

 

NOVÁ PRÁCE

Literatura

Čtěte společnou četbu – A. Jirásek Staré pověsti české

Pro ty, kteří si ještě neotevřeli školu on-line:

Zapiš stručně děj těchto pověstí /aby ten zápis nebyl delší než pověst sama/. Pište to sami, nehledejte zápisy z internetu, děláte to také proto, abyste se naučili zestručnit dlouhý text na co nejstručnější, ale nejvýstižnější zápis.

O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivoji, O Libuši, O Přemyslovi, Dívčí válka, O králi Svatoplukovi, O králi Ječmínkovi, O Bruncvíkovi, O staré Praze, O Daliborovi z Kozojed, Faustův dům, Blaničtí rytíři.

Pokud nemáte knihu, najdete pověsti na následující adrese:

https://pdfknihy.maxzone.eu/jirasek.html

Kontrola četby proběhne, až se někdy vrátíme do školy, nepodceňujte domácí přípravu. Čtení knih vám pomůže ukrátit si dlouhou chvíli, najdete v nich nová netušená dobrodružství!

 

Mluvnice

Učebnice

S. 95/cv. 2.a Rozebírej jako předešlá cvičení: urči 1H, 2V nebo 1V, 2H, spojovací výraz, druh vedlejší věty – protože jsou všechny příslovečné, piš zkratku p. = příslovečná

Vzor: Jestliže 1V – p. podmínková, 2H – zkus napsat graf

Nezapomeň se správně zeptat.

Souvětí nepřepisuj, stačí si z každého souvětí zapsat první jedno nebo dvě slova, aby ses v tom vyznal a mohl si to příští týden zkontrolovat.

 

S. 95/ 3.a

Doplň vhodnou hlavní větu, rozeber souvětí jako v předešlém cvičení

Vzor: 1H, že 2V p. způsobová

Pozor! Nebudou tu jen věty příslovečné.

 

S. 98/ 1. a

Totéž – rozeber souvětí jako v předešlých cvičeních

 

S. 99/ 3, 4, 5

Totéž – rozeber souvětí jako v předešlých cvičeních

U cv. 3 a 5 si poznamenej do sešitu, kde bys udělal čárku – tak, aby ses v tom vyznal i za týden. Znát umístění čárek je pro tvůj pravopis velmi důležité!!! Rozdělují věty v souvětí.

U cv. 5 nerozebírej poslední dvě souvětí – od Náš tatínek… - to je věta přísudková a doplňková a ty si necháme do osmičky, ty jsou těžké.

 

Pracovní sešit

s. 43/ 8, 9

s. 44/11 – nad vedlejší věty napiš, jakého druhu tyto příslovečné věty jsou

 

Pokud něčemu nerozumíte, napište mi na školu on-line. EB

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz