1. skupina

ANGLIČTINA 6. A – Kučerová, 18. týden

Kontrola cvičení ve WB:

28/2: 2 – Do they live near houses? 3 – Does Martin seethem in the bathroom? 4 – Have they got eight legs? 5 – Do they eat our food? 6 – Are the letters ATS in their name? 7 – Are they bats?; Martin is scared of RATS.

29/4: There`s a spider on my head, And an alien is in my bed. There`s thunder in the dark. In the bathroom there`s a shark. A ghost is on the stairs, And scary rats in pairs. In the garden ten black cats, A UFO and two bats.

Do školního sešitu si udělej opravu opakování z minulého týdne (pokud už není hotové, či pokud byly vůbec nějaké chyby)

27th April

Zopakuj si slovíčka z oblasti SCARY THINGS (nahrávka č. 44 z minulého týdne).

Poslechni si písničku z nahrávky č. 45 a do školního sešitu doplň otázky z SB 53/6b). Pak na ně za sebe odpověz (př: Are you scared of spiders? – Yes, I am.)

Pod cvičení přidej ještě poznámku o tom, čeho se bojíš ty (př.: I am terrified of school/snakes/dentists/clowns/nothing).

 

28th April

Zopakuj si slovíčka z textu o Blackpool Tower ve WB 29/5

Do školního sešitu vytvoř básničku podobné té ve WB 29/4. Stačí nahradit strašidelné věci jinými. Mohli byst využít:

blood – krev

skeleton – kostra

bones – kosti

robber – lupič

murderer – vrah

anaconda

octopus – chobotnice

tarantula

 

30th April

Začínáme poslední část páté lekce, a to v SB 54/1:

Prohlédni si obrázek a zkus si pro sebe odpovědět na následující otázky:

What colour is the alien?

How many eyes/arms/legs has it got?

What do you think about its personality? Is it dangerous or friendly?

What has the boy got in his hand/pocket?

Poslechni si rozhovor kluka s mimozemšťanem (nahrávka č. 46) a do školního sešitu přiřaď k sobě otázky a odpovědi (př.: 1 + h).

Do slovníčku si přepiš:

QUESTION WORDS – TÁZACÍ SLOVA

What? – co/jaký? (otázka na věc)

What sort of …? – jaký druh?

Who? – kdo/koho? (otázka na osobu)

Where? – kde/kam? (otázka na místo)

When? – kdy? (otázka na dobu)

What time? – V kolik hodin? (otázka na přesný čas)

Why? – Proč? (otázka na důvod)

 

another – jiný

want – chtít

meet – potkat, setkat se

 

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz