2. skupina

Z testů, které jsem obdržela, vyplývá, že přítomný čas prostý jste si v 5. lekci osvojili někteří dobře, jiní dokonce velice dobře! Proto pojďme do další lekce, ve které si k němu přidáme něco dalšího.

1) Učebnice str. 58: Lekce 6 se nazývá I’m usually late! Projděte si stránku v učebnici, zde je pracovní postup:

Na pěti fotkách vidíte zvířátka, o kterých se v cvičení 1a) dozvíte některá fakta (→ proto jsou v přítomném čase prostém).

Připojuji poslech 1. cvičení.

Cv. 1 b – tady je 5 základních tzv. „frequency adverbs“, neboli příslovcí, která se používají právě ve větách s přítomným časem prostým:

ALWAYS /o:lweiz/  vždy

USUALLY  /ju:žₔli/   obvykle

OFTEN  /ofn/   často

SOMETIMES   /samtaimz/  někdy

NEVER   /nevₔ/  nikdy

 

Jsou to HÓDNĚ důležitá příslovce a je třeba, abyste se je dobře naučili!

Cv. 1c) Rozhodněte, zda jsou věty pravdivé (T) či nikoli (F). Pokud nevíte, odhadněte. Napište do sešitu English číslo věty a k tomu „T“ nebo „F“.

Dobře si pročtěte větu č. 6 – Dolphins never kill sharks. Všimněte si, že je tam pouze jeden ukazatel záporu – „never“. Anglická věta má pouze jeden zápor, přestože v češtině je to jinak!!! Tuto větu přeložíme do češtiny „Delfíni nikdy nezabíjejí žraloky“. V angličtině je pouze slovíčko „never“, už tam není „don’t“!!! (Možná si někteří vzpomenou na nápis z mého trička: „Nobody is perfect. But I am nobody! J) Na vás je, abyste rozhodli, zda je to pravda či lež. Nikoli to, jestli jsem nebo nejsem dokonalá, to je samozřejmě jasné, ale jak je to s těmi delfíny… J.

Cv. 2 se věnuje postavení těchto příslovcí ve větách kladných a záporných.  Z prvních třech příkladových vět vyplývá, že tato příslovce se dávají před významové sloveso (eat, attack, live, like, kill…). Pokud se jedná o zápornou větu, platí totéž pravidlo. Don’t, doesn’t jsou pouze pomocná slovesa, příslovce je až za nimi. Př. Bears don’t often attack people.

Jiná situace nastává, pokud je ve větě sloveso „být“. V tom případě se příslovce dá až za sloveso. Viz příklady: Dolphins are usually very intelligent. A další…

Cv. 3: Doplňte vámi zvolené příslovce (vždy, obvykle, často, někdy, nikdy) do vět tak, aby to odpovídalo pravdě. Pro jistotu překládám věty: 1. Spím zhruba devět hodin. 2. Jím ryby (ryba ve smyslu „k jídlu“ netvoří množné číslo. „Fishes“ znamená více druhů ryb). 3. Piji vodu. 4. Jsem velmi energický/á (= mám hodně energie). 5. Jsem znuděný/á (= nudím se). Pokud zvládáte a máte dobré nápady, vymyslete ještě další tři věty o vás… Pozor na umístění příslovcí do věty.

2) Do sešitu English napište:

a) překlad vět ve cv. 1a).

b) ve cv. 1c) číslo věty a k tomu „T“ nebo „F“.

c) pět až osm vět ve cv. 3.

 

3) zápis slovíček do Vocabulary (pište ta slovíčka, která jsou pro vás nová, plus český překlad):

Unit 6  I’m usually late.         Obvykle mám zpoždění (doslova: Obvykle jsem opozdilý (á)).

těch pět zvířátek (delfín, tarantule, medvěd, žirafa, had)

příslovce, která jsem uvedla v tabulce

hole  /houl/ díra

ground /graund/  země

clean  /cli:n/ čistit

tongue  /taᶇ/  jazyk (v puse)

blink  /bliᶇk/  mrkat

energetic  /enₔdžetik/  energický

attack  /ₔtek/   útočit na…

kill  /kil/   zabít, zabíjet

shark  /ša:k/   žralok

hour  /auₔ/  hodina (ve smyslu trvání - 60 minut)

 

4) Pracovní sešit – str. 32 – cvičení 1, 2, 3. V prvním cvičení vyhledejte v osmisměrce dalších 11 zvířat, která jsou na obrázcích. Cv. 2 – podtrhněte nebo zakroužkujte správné příslovce. Cv. 3 – Doplňte příslovce do vět podle pravdy.

5) Pošlete mi oskenovanou / vyfocenou stránku sešitu English s vypracovanými úkoly a stránku 32 v pracovním sešitě.

Doufám, že vám vše půjde hladce. Pokud ne, ozvěte se mi!!!

Jana Pilátová

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz