1. skupina

Úkoly na tento týden:

Dokončíme lekci 5, která je věnována přítomnému času průběhovému v jednotném čísle.

1) Čeká nás str. 26 – dopis. Děti by si měly zapamatovat základní strukturu anglického neformálního dopisu (tedy písemná komunikace mezi přáteli):

a) Oslovení, v tomto případě „Dear + jméno“ („dear“ se v dopise většinou překládá jako „milý/á“, v některých případech i jako „drahý/á“)

b) Obsah dopisu

c) Závěrečná formule, v tomto případě „Love from…“ (= S láskou od… / Líbá…)

slovní zásoba v dopise a otázkách pod ním (zapsat do slovníčku „Vocabulary“ slovíčka podle potřeby:

I’m having a holiday.                                    Trávím prázdniny.

fantastic                         /fentestik/              fantastický

pool                                 /pu:l/                       bazén

I’m sitting.                                                        Sedím.

too                                  /tu:/                           také

running                                                             běhání

Who?                               /hu:/                        Kdo?

Where?                           /we:ə/                      Kde?

What?                              /wot/                       Co?         

Ať si děti několikrát pozorně přečtou dopis (přitom dbají na správnou výslovnost), přeloží ho a odpoví na 6 otázek pod textem.

Úkol do sešitu English:

Napsat anglicky odpovědi na otázky pod dopisem a poté přeložit dopis do češtiny.

2) Pracovní sešit str. 26 a 27 – splnit cv. 5, 6 a 7.

3) Pokud děti nečtou příběh „The Dragon Crown“, jehož 5. díl je na str. 27, ať tak učiní. Přikládám poslechy všech pěti dílů (str. 9, 13, 17, 23 a 27). Neznámá slovíčka, která jsou nutná k porozumění textu, ať si děti vyhledají ve slovníku nebo na internetu.

 poslech str. 9 

poslech str. 13

poslech str. 17

 poslech str. 23 

poslech str. 27

Pošlete mi, prosím, oskenovaný sešit English s písemným úkolem a str. 26 a 27 v prac. sešitě.

Dobrovolně: další díl seriálu „Muzzy“:

https://www.youtube.com/watch?v=e5fg1NOQ-sU

Děkuji moc za spolupráci,

Jana Pilátová

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz