Přírodověda

Přírodověda pro 4.b od 25.5.-29.5.

  1. Prohlédni si obrázek v uč. na s. 67 a přečti si text na s.68
  2. Zapiš do sešitu:

Ekosystém potok a řeka

Břehový porost – zpevnění

ROSTLINY:

Podobné jako u rybníků:vrba bílá, pomněnka bahenní

RYBY:
Okoun říční – výrazná hřbetní ploutev, žije i v rybníku, masožravec

Pstruh potoční – potoky a řeky, masožravec

Najdeme zde i kapra obecného

PTÁCI:

Ledňáček říční – chráněný, stálý, za kořistí se potápí střemhlav

SAVCI:

Bobr evropský – ocas jako kormidlo
- plovací blány
- silné zuby – staví bobří hráze
- býložravec, chráněný
Vydra říční – plovací blány, masožravec

 

DÚ: Vyber si ze s. 68 tři zvířátka a nakresli k zápisu.

 

Děti, které nastoupí do školy nic neopisují, uděláme společně.

 

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz