Vlastivěda

Vlastivěda pro 4.b. od 25.5. – 29.5.

  1. Ještě jednou si pročti v uč. s. 90-92
  2. Zapiš do sešitu:

Život ve městech a na zámcích

České země během husitských válek zpustošeny. Za Jiřího z Poděbrad opět výstavba měst(domy, kostely, radnice).
Městská rada – starala se o život ve městě – 12 konšelů
- radní = konšelé, purkmistr = první radní
- radnice

V řemeslnických dílnách pracovali mistři, tovaryši, učedníci.
Řemeslnické cechy – stejná nebo podobná řemesla.

DÚ: Vypiš z učebnice některá řemesla / 5/

 

Renesance

= Nový životní styl a umělecký sloh, vznik v Itálii, podpora umění, obdiv k přírodě a člověku.

Změny v životě šlechty. Šlechta místo hradů staví pohodlnější zámky s bohatou výzdobou. Kolem se zakládaly zahrady, parky s rybníčky a sochami. Stavby jsou proti gotice menší, mají ozdobné štíty, fasády „psaníčka“ =sgrafita. Zakládá pivovary, rybníky,…

Oblíbenou zálibou je lov.
Památky: Český Krumlov, Červená Lhota, Slavonice, Kratochvíle, Jindřichův Hradec

 

Podívej se na další díly Dějiny udatného…./viz odkazy z min. týdnů/, díly 51 - 54

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz