Dějepis

Úkoly na tento týden:

Předem bych se chtěla omluvit všem, především třídě 6. B, jelikož místo správného řešení poznámek ke starověkému Římu (Domácí příprava IX) se vám objevoval rozhovor v angličtině… Hned jak jsem chybu zjistila, nechala jsem ji opravit, ale bohužel jen u 6. A. Vše už by teď ale mělo být v pořádku i u 6. B…

V tomto týdnu musíme projet dvě kapitoly najednou. Jedná se o str. 118 – 121 v učebnici.

Římané si nadvládu nad Apeninským poloostrovem museli vybojovat. Mimo jiné bojovali s Galy (Kelty), Řeky (o tzv. pyrrhově vítězství se dočtete na str. 118) a dalšími národy obývajícími Apeninský poloostrov. Potřebovali k tomu samozřejmě dobře vycvičenou armádu a kvalitní silnice (str. 119).

Od konce 6. stol. př. Kr. je Řím republikou. Na str. 120 – 121 se dočtete o jednotlivých skupinách obyvatel Říma a státní správě.

Naše učebnice není moc vhodná k samostudiu, ale bohužel se s tím nedá nic dělat. Pročtěte si pozorně strany 118 – 121. Pro lepší pochopení učiva přikládám zápisky, které si také pečlivě pročtěte, barevně podtrhejte a nalepte do sešitu.

poznámky – Řím republikou

Dále přikládám souhrnný přehled hlavních pojmů a událostí ke starověkému (antickému) Římu. Přehled vychází z jiné učebnice, ale to nevadí.

přehled pojmů a událostí

Vy, kteří se o římské dějiny zajímáte více, najděte si, prosím, ke konkrétním událostem nebo osobnostem materiály na internetu, je jich tam opravdu hodně. Bohužel máme málo času…

Všechny zdravím,

Jana Pilátová

 

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz