Fyzika

7. ročník – fyzika od 22. 5. – 29. 5. 2020

Výsledky převodů:

fyzika od 15. 5. – 22. 5. [5400 s; 2s]

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1. převeď:        2,5 hod. (s)

1,5 s (ms)

 

2 Pavel jel autobusem průměrnou rychlostí 144 km/h po dobu 25 minut. Jakou vzdálenost ujel v kilometrech? [60 km]

 

2) Opakování již probraných celků: Síly a jejich vlastnosti, Kapaliny, Plyny (do Přetlak, podtlak, vakuum) + Archimédův a Pascalův zákon (definice) – bude se zkoušet v 8. třídě!

3) Učebnice: str. 112  – 114 Lom světla (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 114, dále dva obrázky str. 112 dole a 113 ve středu stránky (lom světla z opticky řidšího prostředí do opticky hustšího prostředí a naopak)

4) Výsledky úkolů v pracovním sešitě str. 48 / 4 [2 kPa ]

5) Pracovní sešit str. 48 / 5; 6

6) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=w8K5RqqmiSY

https://www.youtube.com/watch?v=theWxcqn3jg

https://www.youtube.com/watch?v=-kUY8VUh_68

 

Kontrola sešitů (domácí příprava) proběhne nejpozději na začátku dalšího školního roku v (září 2020).

Na další školní rok na fyziku: nový sešit 465 + trojúhelník s ryskou!

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline, nebo: novotny.lubomir@zsvelesin.cz S pozdravem L. Novotný
 

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz