Přírodověda

Přírodověda V. B, 1. 6.- 5. 6.

Dobrý den, děti. Minulý týden jsme se zabývali smyslovou a nervovou soustavou, před tím vylučovací a kožní soustavou. Než budeme pokračovat poslední, rozmnožovací soustavou, je také potřeba si tuto látku zopakovat a trochu procvičit.

  1. Kdo má možnost, vytiskne si pracovní list (PL 1) a pokusí se zodpovědět všechny otázky. Kdo tisknout nemůže, bude si odpovědi zapisovat na samostatný list papíru. Nezapomeň na kontrolu. Pokud nedokážeš na nějakou z otázek odpovědět, vezmi si učebnici a správnou odpověď vyhledej.
  2. Dnes se seznámíme s rozmnožovací soustavou, v učebnici ji najdete na str. 66.

Že se všechny živé organismy rozmnožují, už všichni víme. Rostliny i živočichové. Bez schopnosti rozmnožování by postupně došlo k vyhynutí jednotlivých druhů. Rozmnožovací soustavu člověka tvoří pohlavní orgány s pohlavními žlázami.

Dobře si přečtěte str. 66 a prohlédněte si obrázky.

Jak vzniká nový človíček vám ukáže animovaný film „Byl jednou jeden život“: https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c

 

A příště se dovíme něco o průběhu lidského života.

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz