Český jazyk

ČESKÝ JAZYK 8. A, B – 24. týden, Kučerová

 

Kontrola cvičení v pracovním sešitě:

PS 42/2 a) Např.: …až přijdou těžké mrazy. …aby zhlédli oblíbenou komedii. …že uvidím kamaráda z dětství.

PS 42/2 b) Např.: …ale bylo takové vedro, … / …neboť se stal již tradicí. / …ale málo kdo věděl, …

PS 42/3: modré - podřadné, zelené - souřadné, růžové - souřadné, oranžové - podřadné, fialové - souřadné

 

MLUVNICE

 

8. června

 

Dnes zahájíme pravopisným cvičením v uč. 80/7 a). Opravená souvětí pište k dnešnímu datu do sešitu, pozor na čárky (žáci s úlevami první čtyři souvětí).

            Po pravopisné rozcvičce navážeme na úkol z 25. května, kdy jste doplňovali spojovací výrazy do souvětí s učebnicí 86/2. Cvičení je přepsané do sešitu, spojovací výrazy jsou podtržené a určené coby slovní druh. Použijeme je do dnešního zápisu do sešitu:

 

SPOJOVACÍ VÝRAZY

 

 1. SPOJKY (a, ale, … + doplňte další příklady z 86/2)
 2. VZTAŽNÁ ZÁJMENA (kdo, co, … + doplňte další příklady z 86/2)
 3. VZTAŽNÁ PŘÍSLOVCE (kde, kdy, … + doplňte další příklady z 86/2)

 

SPOJKY

 1. SOUŘADÍCÍ (spojují souřadně spojené věty): A, NEBO, DOKONCE, ČI, ALE, NEBOŤ, VŽDYŤ, A TAK, TUDÍŽ… (na grafu v příloze SPOJKY ZDE)
 2.  PODŘADÍCÍ (spojují větu řídící a větu závislou): ŽE, KDYŽ, PROTOŽE, ABY, JESTLIŽE… (na grafu v příloze SPOJKY ZDE)

 

Látku si procvičte v PS 43/1 a, b

 

 

10. června

 

Někdy používáme spojovací výrazy nevhodně (obzvlášť v dlouhých souvětích), a výpověď pak nedává smysl. S tímto problémem se zkusíme vypořádat v PS 45/6.

                                   a

Př.: Ještě jedna destička, ale další část nového uměleckého díla bude hotová.

Souvětí s předepsanými spojkami vytvoříme v PS 44/3. Do rámečků načrtneme grafy.

 

 

LITERATURA

 

 

9. června

 

            Závěr tématu Šoa (už víme, co to znamená) absolvujeme se spisovatelem Josefem Škvoreckým, kterého už známe jako autora Příběhu o kukačce. Ocitáme se v období těsně po 2. světové válce, kdy by se zdálo, že všechno zlé už pominulo…

 

Četba: čít. 173 – 174Josef Škvorecký – Rebeka

 

Zápis do sešitu:

Úkoly:

 1. Hlavní hrdinka mluví nespisovně, někdy až vulgárně. Uveď 5 příkladů.
 2. Proč vytvořil autor Rebeku tak neslušnou? Jaké pocity se za těmi neslušnými výrazy skrývají? Vyber: POHRDÁNÍ / HRUBOST / SUROVOST / NEVZDĚLANOST / POMSTYCHTIVOST / NADHLED / vlastní nápady
 3. Lidé se za války chovali k židovským rodinám různě. Někteří udávali, jiní pomáhali, další parazitovali. Ke které skupině patří paní Růžičková? Co si o ní myslíš? Proč to dělá?
 4. Lidem, kteří z nezištných důvodů pomáhali za války pronásledovaným, uděluje jeruzalémský památník Jad Vašem vyznamenání. Najdi, jak se ocenění jmenuje a uveď alespoň jednu známou osobu, která je jeho nositelem.

 

12. června

 

Poslední téma čítanky se nazývá Čtu, čteš, čteme. Na úvod troche zapátráme na stanách 175 – 215.

Zalistuj, najdi a zapiš do sešitu:

 

 1. Příklad básně s rýmovým schématem AAAA
 2. Najdi limeriky a přepiš si jeden do sešitu (limeriky jsme měli loni na konci školního roku, některá vase díl tohoto žánru jsou legendární…)

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz