1. skupina

Úkoly na tento týden:

Budeme pokračovat v lekci 6 věnované počasí. Čeká nás více poslechů. Připomínám hlavní slovní zásobu ze str. 28:

It’s hot.

It’s cold.

It’s raining.

It’s snowing.

It’s sunny.

It’s windy.

1) Na str. 29 si děti poslechnou píseň o počasí. Na obrázcích jsou broučci, každý z nich je jinde. Telefonují si o počasí. Děti textu jistě dobře porozumí. Zde je překlad první sloky (ostatní dvě jsou variace):

Na mne tady sněží.

Ó ne. Co mám (mohu) dělat?

Nemám svůj klobouk.

Sněží tam na tebe?...

Poslech č. 39

2) Další písničku o počasí si děti mohou poslechnout na následujícím odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=KUSbazn3STo

2) Druhá část stránky je také věnována poslechu. Děti doufám poznají, že se jedná o mapu znázorňující Irsko (hl. město „Dublin“ /dablin/) a Británii (hl. město „London“ /landn/, další města: „Edinburgh“ /edinbərə/, „Liverpool“ /livəpu:l/, „Oxford“ /oxfəd/, „Cardiff“ /ka:dif/). V každém z vyznačených měst je jiné počasí.  Ať děti nahlas řeknou, jaké je kde počasí. Děti budou poslouchat telefonní rozhovory a budou muset zjistit, kde kdo je… Ať si napíší do sešitu pod sebe jména dětí (Simon, Diane, Kate a Joel). Na základě poslechu připíší, kde kdo je.

Poslech č. 40

Zde je řešení:

a) Simon is in Dublin. b) Diane is in Liverpool. c) Kate is in Cardiff. d) Joel is in Edinburgh.

3) Pracovní sešit str. 29, cv. 3, 4 a 5. Připojuji poslech v prac. sešitě:

Poslech č. 41

Prosím o poslání oskenované stránky z pracovního sešitu od těch, kteří nechodí do školy.

Děkuji za spolupráci, J. Pilátová

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz