Matematika

Matematika IV. B, 8. 6.- 12. 6.

Dobrý den děti, minulý týden jste se naučily rýsovat trojúhelník a také jste se naučily, jak zjistit, že trojúhelník narýsovat jde. Za pomoci výpočtu t r _ _ _ _ _ l _ _ _ _ _ é

n _ _ _ _ _ _ _ _ i. Vzpomeneš si, jak na vzoreček? Součet dvou kratších stran musí být vždy

_ _ _ _ _, než strana třetí. Pokud to tak není, znamená to, že trojúhelník narýsovat nemůžeme.

Tento týden se naučíme spočítat obvod trojúhelníku. Pak se také vrátíme ke zlomkům a dozvíme se, co je přímá úměrnost. Jdeme na to.

  1. Kdo zvládl spočítat obvod čtverce a obdélníku, zvládne i obvod trojúhelníku. Zopakuj si vzorečky pro výpočet obvodu čtverce a obdélníku: o = 4 . a – to je vzoreček pro výpočet obvodu _______________ ; o = 2 . a + 2 . b – a to je vzoreček pro výpočet obvodu ________________. Prima. A co trojúhelník? Kolik má stran? A co znamená „obvod“? Ano, jsou to všechny strany kolem dokola, musíme je tedy s _ _ _ _ t. Dokážete už vymyslet vzoreček pro výpočet obvodu trojúhelníku? Ujistěte se, že jste to vymysleli správně a pusťte si Matýska:

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-51/

Není to těžké, viďte. Všichni si zapamatujeme a budeme používat tento vzoreček:

o = a + b + c.

Na procvičení si ještě pusťte další video- cv. 1 na str. 52:

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-52/

A teď to zkuste sami. Vezměte si sešit na geometrii a postupujte podle zadání:

  • Narýsuj do sešitu libovolný trojúhelník KLM. Změř jeho strany a vypočítej jeho obvod.
  • Narýsuj trojúhelník ABC; a = 7cm, b = 8cm, c = 10cm.
  1. Zjisti výpočtem trojúhelníkové nerovnosti, zda vůbec narýsovat půjde.
  2. Vypočítej jeho obvod.
  1. Jak se vám dařilo počítat obvod trojúhelníku? Není to těžké, když víme, co „obvod“ znamená. Vezměte si sešit a spočítejte obvody trojúhelníků:

ABC, a = 5cm, b = 7cm, c = 11 cm; o = ?

MNO, m = 27m, n = 45m, o = 19m; o = ?

KLM, k = 18mm, l = 42mm, m = 39mm; o = ?

A teď se vrátíme ke zlomkům. Naposledy jsme se naučili počítat 1 část z celku, teď zvládneme spočítat více částí z celku. Pusťte si nejdříve Matýska, on vám to dobře vysvětlí: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-52/- cv.1, 2, 3.

  1. Budeme pokračovat ve výpočtech více částí z celku. Pokud sis novou látku nezapamatoval, vrať se pro připomenutí k včerejšímu Matýskovi a přidej si ještě cv. 4.

A teď si vezměte naši učebnici, str. 33/cv. 11 a 12- písemně do sešitu (ne do geometrie).  :)

Dále cv. 13/33 str.- přes fólii.

  1. A dnes si vysvětlíme, co znamená přímá úměrnost. Je to matematický výraz, který si musíme zapamatovat. Vysvětlí vám to následující video:

https://www.youtube.com/watch?v=237fxJ5nq04#utm_content=organic&utm_term=p%C5%99%C3%ADm%C3%A1%20%C3%BAm%C4%9Brnost&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=P%C5%99%C3%ADm%C3%A1%20%C3%BAm%C4%9Brnost%2C%20matematika.%204.%20r.%2C%20Mgr.%20Z.%20Ry%C5%A1kov%C3%A1%20-%20YouTube

A teď si přímou úměrnost procvičíte v naší učebnici na str. 20/ cv. 1, 2- pracuj přes fólii.

Cv. 3/20 str. a cv. 5/21 str.- vyplň pouze tabulky (rovnice budeme počítat ve vyšším ročníku).

Dále cv. 6/21 str.- čteme z diagramu (grafu)- ústně.

  1. A dnes nás čeká opakování.

Cv. 17/ 34 str. - ústně.

Dále cv. 18/34 str.- písemně do sešitu.

Cv. 20/34 str.- přes fólii.

Cv. 21/34 str. také přes fólii- nezapomeň, že sleva se musí od původní ceny zboží

o _ _ _ _ _ t.   :)

 

Tak, jak se vám dařilo? Máš-li pocit, že něčemu nerozumíš, udělej si přestávku, odpočiň si a zkus to znovu, pozorně. Hezký víkend.

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz