1. skupina

Angličtina 6.B 1.skupina 11.-15.5.

Frequency adverbs (příslovce četnosti)

1)  Učebnice str. 58 : 5 nejčastějších příslovcí:

 • Always – vždy
 • Usually – obvykle
 • Often – často
 • Sometimes – někdy
 • Never – nikdy

 

Příslovce četnosti nám říkají, jak často (How often?) něco děláme nebo neděláme. V angličtině se jim říká Adverbs of Frequency nebo také Frequency Adverbs

Kam ve větě patří?

Frekvenční příslovce stojí  mezi podmětem a slovesem.

 • He (podmět) always (frekvenční příslovce) get up (sloveso) at 7 o’clock. Vždycky vstává v 7 hodin.

 

 • I usually take the dog for a walk. Obvykle chodím se psem na procházku.
 • They usually have breakfast in the morning. Obvykle ráno snídají.
 • She often reads before bed. Často si čte před spaním.
 • We sometimes go to bed late. Občas jdeme pozdě spát.
 • They never listen to me. Nikdy mě neposlouchají.
 • V záporu dáme přísovce mezi pomocné sloveso a významové sl.: I don’t usually go to cinema. – Obvykle nechodím do kina.

 

Výjimka ve slovesu "to be" !!!!!!

 • Frekvenční příslovce stojí až za slovesem “to be” (am, is, are).
 • They are always busy. Vždy je zaneprázdněný. (NIKOLIV: They always are busy.)
 • He is often tired. Je často unavený. (NIKOLIV: He often is tired.)

Podívej se v učebnici na cv.2 – shrnutí gramatiky. Ve cv. 3 napiš o sobě – vety zapiš do sešitu.

 

2)  Pracovní sešit str. 32 – 33

- cv. – 1, 3-6. Cvičení 2 nemusíš dělat, patří k poslechu z učebnice, vyplníme společně

 

Pracovní sešit pošlete ke kontrole. Díky za vaši spolupráci!

S pozdravem J. Fikejsová jitka.fikejsova@zsvelesin.cz

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz