Český jazyk

Domácí příprava VIII – český jazyk – 7. A

(11. – 15. 5. 2020)

Už poosmé vás, milí sedmáci, vítám u domácí přípravy z českého jazyka. Sváteční květnové dny jsou za námi a před námi je ještě zhruba sedm týdnů letošního neobvyklého školního roku. Tak se nebudeme zdržovat a pustíme se do práce. Dnes nás čeká opakování učiva o přísudku, procvičování učiva podle učebnice a pracovního sešitu a také pracovní list, ve kterém bychom si měli mimo jiné procvičit vše, co jsme se v posledních týdnech učili. Bude toho dost, takže úkol z literární výchovy a slohu si necháme zase na příště. Opět platí možnost poslat mi vyplněný pracovní list ke kontrole, uzávěrka pro poslání je čtvrtek 14. 5. do 18 hodin (v pátek dopoledne vždy pan učitel Vaclík umístí další novou přípravu na stránku školy a u nových úkolů z českého jazyka, jak už jistě víte,  máte vždy řešení předchozí domácí přípravy, takže pokud byste mi poslali řešení v pátek 15. 5. nebo v dalších dnech, nemohla bych už vám to uznat).

Dávejte na sebe pozor a nemračte se!                                                                                              Vaše třídní

 

Přísudek

učebnice str. 81

Přísudek je základní větný člen, který nám říká, co podmět dělá, jaký je nebo čím se stal. Je zároveň základem věty. Pokud výpověď (sdělení) neobsahuje přísudek, nejedná se o větu, ale pouze o větný ekvivalent.

V učebnici sice najdete v hnědém rámečku poučení (a opakování) o přísudku, ale pro jistotu vám to vyložím zde ještě jednou:

 1. PŘÍSUDEK SLOVESNÝ (jednoduchý)  - zkratka Přs:
 • je vyjádřen určitým tvarem jednoho slovesa plnovýznamového (to znamená, že u daného slovesa dokážeme určit osobu, číslo, způsob, čas a slovesný rod a zároveň sloveso označuje co nejpřesněji konkrétní děj - tedy vaše oblíbené sloveso být (ze kterého se toho moc nedozvíme…) nahradíme lepším, výstižnějším, tedy plnovýznamovým slovesem: na posteli je polštář – lépe: na posteli leží, povaluje se, láká k poležení… polštář, děti jsou na hřišti -  lépe: děti si hrají, dovádějí, sedí, sportují … na hřišti
 • musí se shodovat s podmětem v osobě a čísle, v rodě mužském i v životnosti nebo neživotnosti
 • existuje i přísudek slovesný složený, ale ten si necháme až do 8. ročníku
 • někdy můžeme sloveso v přísudku zastoupit citoslovcem, které vyjadřuje v konkrétní situaci totéž jako sloveso, např. žába skočila do rybníka – žába hop do rybníka, batole spadlo na zem – batole bác na zem

 

 1. PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU (slovesně jmenný) -  zkratka Přjs:
 • v tomto přísudku není základem sloveso (čili sloveso nenese děj, nic se z něj nedozvíme), ale podstatné nebo přídavné jméno, zájmeno, číslovka – tedy obecně jméno
 • sloveso má v takovém přísudku pouze funkci spony, musí spojit podmět se jmenným přísudkem
 • takovým slovesům se říká slovesa sponová a jsou to tato: být/bývat, stát se /stávat se
 • přísudek jmenný se sponou můžeme převést v přísudek slovesný a naopak (obsah věty se nezmění), např. Telefon je porouchaný (Přjs). – Telefon se porouchal (Přs)
 • příklady přísudku jmenného se sponou:
 1. Dědeček už je zdráv (zdravý): je = sponové sloveso, zdráv (zdravý) = jmenný přísudek vyjádřený přídavným jménem
 2. Bratr se brzy stane inženýrem: se stane = sponové sloveso, inženýrem = jmenný přísudek vyjádřený podstatným jménem v 7. Pádu
 3. Tyto knihy jsou moje: jsou = sponové sloveso, moje = jmenný přísudek vyjádřený zájmenem přivlastňovacím
 4. Petr býval na běžeckých závodech zpravidla první: býval = sponové sloveso, první = jmenný přísudek vyjádřený číslovkou řadovou
 • přísudek jmenný (beze spony) – zkratka Přj:  sponové sloveso vynecháváme v ustálených výrazech a místo slovesa píšeme pomlčku např. Pes – přítel člověka. Učení – mučení. Sliby – chyby.

!!! Samozřejmě i slovesa být, stát se můžou fungovat jako plnovýznamová slovesa (jak už bylo napsáno výše), potom platí, že přísudek vyjádřený takovým slovesem je slovesný:

 • sloveso být: Slunce už bylo nad obzorem (= nacházelo se). Je Bůh (= existuje)? Zítra bude ve škole soutěž Matematický klokan (= proběhne)
 • sloveso stát se: Co se stalo (= se přihodilo)?

Zkusíme, jestli už dokážeme rozlišit přísudek slovesný a jmenný (se sponou): V uvedených větách podtrhni přísudky a z písmen u správného druhu přísudku sestav výraz, kterým se přísudek pojmenovává latinsky:

 1. Dnes odpoledne budeme s mamkou péct koláč.
 2. Jeho syn je dost líný.
 3. Takový dopis bych ti nikdy nenapsala.
 4. K té kabelce ti budou nejlépe ladit bílé střevíčky.
 5. Škola – základ života.
 6. Zítra za mnou zajdi domů.
 7. Jarka byla smutná z nepovedeného diktátu.
 8. Vaším novým trenérem se stává dosavadní asistent.

 

 

slovesný přísudek

jmenný přísudek

a)

P

T

b)

U

R

c)

E

D

d)

D

Y

e)

S

I

f)

K

Í

g)

Z

Á

h)

E

T

.

ŘEŠENÍ: 

Dnes odpoledne budeme s mamkou péct koláč. – přísudek slovesný

Jeho syn je dost líný. – přísudek jmenný se sponou

Takový dopis bych ti nikdy nenapsala. – přísudek slovesný

K té kabelce ti budou nejlépe ladit bílé střevíčky. – přísudek slovesný

Škola – základ života. – přísudek jmenný

Zítra za mnou zajdi domů. – přísudek slovesný

Jarka byla smutná z nepovedeného diktátu. – přísudek jmenný se sponou

Vaším novým trenérem se stává dosavadní asistent. – přísudek jmenný se sponou

Tajenka:  PREDIKÁT

 

Další procvičování už bude z učebnice, pracovního sešitu a v pracovním listu:

 1. Uč. str. 81/cv. 1 a), b) do školního sešitu
 2. PS str. 33/cv. 8 a 9
 3. PS str. 34/cv. 10
 4. Pracovní list (samostatná příloha)

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz