Matematika

11. – 15. 5.

 

Kontrola výsledků – domácí příprava VII

 

Cvičný test 2 – Rovnoběžníky

1. a) čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník  b) čtverec, kosočtverec  c) čtverec, obdélník

d) u všech  e) čtverec, kosočtverec  f) kosočtverec 2, kosodélník 0  g) všechny

2. O = 21 cm, S = 21 – 23 cm2 (nelze vypočítat jednoznačně, výška se musí změřit)

 

Obsah trojúhelníku PS 3

str. 188 cv. 4. 18 m2       cv. 5.a) 22,75 cm2     cv. 6. 1188 m2

 

Nepřímá úměrnost

1. za 4 dny       2. za 2 h 15 min       3. za 10 dní       4.  8,75 h = 8 h 45 min

 

Cvičný test 3 – Obvod a obsah rovnoběžníku a trojúhelníku

Vypracovaný test mi pošli jako přílohu na můj školní e-mail do pátku 15. 5. Výsledky testu budou v další přípravě.

1. Plocha podlahy v místnosti tvaru obdélníka je 23,56 m2. Polovinu podlahy pokrývá koberec. Vypočítej druhý rozměr koberce, jestliže šířka místnosti je shodná s jedním rozměrem koberce a měří 3,8 m.

2. Vypočítej obsah kosočtverce, který má obvod 17,28 cm a výšku 3 cm.

3. Vypočítej délku výšky vc  v trojúhelníku ABC, znáš-li obsah 24,6 dm2 a stranu c = 6 dm.

4. Vypočítej délku ramena v rovnoramenném trojúhelníku, jestliže základna je dlouhá 3,1 dm a obvod měří 0,73 m.

 

 

Opakování a procvičování

 

1. Obvod a obsah lichoběžníku – pracovní list s řešením

http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/132cs_19.pdf&original=VY_32_INOVACE_39r.pdf  - vypočítej úlohy 1 – 4

 

2. Přímá a nepřímá úměrnost

1. Napiš, zda se v daných situacích jedná o přímou nebo nepřímou úměrnost

a) počet zakoupených talířů a cena

b) počet lidí ve výtahu a jejich hmotnost

c) počet zedníků stavících dům a doba stavby

d) množství a výška vody v nádrži

e) počet součástek vyráběných automatem a doba vyrábění

f) počet traktorů a doba, za kterou zorají pole

g) množství barvy a plocha nátěru

h) doba jízdy a délka trasy při stejné rychlosti

i) doba jízdy a rychlost jízdy na danou vzdálenost

2. Pomocí trojčlenky vyřeš v pracovním sešitě 3 všechny slovní úlohy na str. 166.

 

 

Nová látka

 

Konstrukce lichoběžníku

V učebnici 3 je na str. 60 vzorová úloha A. Doporučuji také zhlédnout videa:

https://www.youtube.com/watch?v=XmOQnA8HILo

https://www.youtube.com/watch?v=UthVfpqFwDE

https://www.youtube.com/watch?v=qMtGj3f8860

Podle těchto návodů vypracuj úlohy: PS 3 str. 190 cv. 3,4     U 3 str. 61 cv. 3a)

U každé úlohy udělej náčrt s popisem a konstrukci.

 

Procenta – výpočet procentové části

Před novou látkou doporučuji pro připomenutí základních pojmů si pročíst:

https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Matematika/Aritmetika/Procenta/Procenta-terminy.html

Vypočítej zpaměti: a) 50 % ze 400  b) 25 % ze 40  c) 2 % z 300  d) 3 % z 200  e) 10 % z 45

f) 75 % z 80  g) 20% z 40  h) 1 % z 35  i) 400 % z 15  j) 100% z 37

Pro výpočet procentové části doporučuji dodržovat postup:

https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Matematika/Aritmetika/Procenta/Procenta-vypocet-procentove-casti-help.html

PS 3 str. 207 cv. 13  vzorový zápis a) 100 % ………….250   1% …………250 : 100 = 2,5

14 %...........14 . 2,5 = 35 Kč   stejným způsobem dopočítej celé cvičení

Slovní úlohy na výpočet procentové části: PS str. 207 cv. 16   str. 208 cv. 18, 19, 20a)

Slovní úlohy vyřeš stejným způsobem, navíc napiš pouze odpověď.

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz