Český jazyk

Český jazyk

  1. Věty přepiš do ČJŠ a urči slovní druhy. (Můžeš pracovat s přehledem.):

 

Snídám chléb s máslem a se sýrem.

Pošli mi pozdrav z výletu!

Polévka se zeleninou je zdravá.

Rybář chytil tři malé kapry.

Kéž bych mohl chodit do školy.

 

  1. Vypiš k vyjmenovanému slovu 3 slova příbuzná. (Podle příkladu.):

mlýn – mlynář, mlynářka, mlýnice

jazyk –

žvýkat –

bylina –

myš –

třpytit se –

sypat - 

 

  1. Věty přepiš do ČJŠ a vyznač základní skladební dvojice. (Po – kdo, co? / Př – co dělá):

Přemysl hraje výborně šachy.

Soused spadl z hrušně a zlomil si nohu.

Roj včel se vznesl jako černý mrak.

Babička upekla koláč s jablky.

Na zahrádce se rozmnožili slimáci.

Nad krajem kroužili orli.

 

  1. Učebnice s. 87/cv. 3. Cvičení si rozděl na 2 části (po 4 řádkách). Do cvičení doplň vhodné přísudky (slovesa) a správně zdůvodni psaní a/i/y.

 

 

 

  1. Zapiš si do sešitu tyto poznámky (barevně vyznačuj dané části):

 

Přídavná jména přivlastňovací

Ptáme se: Čí?

  • TEN Pepův (dům), TA Pepova (žena), TO Pepovo (dítě)

 

  • TEN Evin (dům), TA Evina (sestra), TO Evino (dítě)

 

Výše uvedená cvičení jsou připravena na příští týden, tedy od 23. do 27. března. Znamená to, že na každý den máte připravené jedno cvičení + jednou navíc zápis poznámek.

Pokud máte zájem o cvičení navíc (dobrovolná, nepovinná), přihlaste se na Školu on-line. Stejně tak můžete v rámci procvičování sledovat pořad UčíTelka. Ten běží na ČT1 od 10.10 hodin.

 

Čtení – s. 44-49 + pokračovat ve čtení vlastní knihy

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz