Chemie

Prvky periodické tabulky

Chemie – teorie

11.3.

Téma: Jak vlastně vypadá uhlík?

1) Učebnice str. 58 – 59

- pročíst a vytvořit poznámky (buď vypsat/napsat na PC, vytisknout a vlepit do sešitu)

Na co se zaměřit?

  1. v čem se grafit a diamant liší a shoduje
  2. výskyt v přírodě
  3. využití obou materiálů
  4. struktura – tj. proč grafit píše a diamant ne
  5. tučně vytištěné pojmy

2) Pracovní sešit, str. 34

- cvičení 1,2,3,4. Cvičení 5 je nepovinné.

Doporučené

Video o výrobě tužek

https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-co-dela/jak-se-co-dela-tuzky-25367

+ v rámci opakování i video o výrobě zápalek

https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-co-dela/jak-se-co-dela-zapalky-25337

Nepovinné

Vyzkoušet vodivost tuhy dle návodu na straně 58. K pokusu vytvořit vlastní protokol, který obsahuje: použité pomůcky, vlastní fotografii experimentu, pracovní postup, zodpovězení otázek z učebnice a závěr. Práci zašlete na email v elektronické podobně na email nebo nejpozději na první řádné hodině chemie ve škole. Lze pracovat samostatně nebo maximálně ve dvojících (pokud se dohodnete).

 

16.3.

Téma: Polokovy - druhý nejrozšířenější prvek na Zemi

  1. Periodická soustava prvků
  • Připomenout si, kde se v PSP nachází polokovy a připomenout si jejich vlastnosti (viz dříve nebo např. Wikipedie)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polokovy

  1. Učebnice, str. 60-61
  • pročíst a vytvořit poznámky (buď vypsat/napsat na PC, vytisknout a vlepit do sešitu)

Na co se zaměřit?

  1. vlastnosti křemíků, výskyt v přírodě (křemen)
  2. využití
  3. silikony – co to je, struktura + využití
  4. tučně vytištěné pojmy

 

  1. Pracovní sešit
  • Str. 35, cvičení 1,2,3,4,5

 

Nepovinné

Vytvořit přehled barevných odrůd křemenu (některé jsou uvedené v učebnici, dále přidat černou a zelenou variantu s jejich odbornými názvy ).  U každé barevné varianty bude název, barevný obrázek a vysvětlení, jak vzniká a co způsobuje její barvu. Odevzdat přes email nebo nejpozději první řádnou hodinu chemie (nutnost vytisknout barevně!).

 

18.3.

Téma:  Vzácné prvky v počítači

  1. Učebnice, str. 62 - 63

- pročíst a vytvořit poznámky (buď vypsat/napsat na PC, vytisknout a vlepit do sešitu)

Na co se zaměřit

  1. jak fungují polovodiče a co způsobují příměsi jiných nekovů (např. arsenu nebo boru)
  2. co to jsou integrované obvody, kde se využívají
  3. arsen a jeho sloučenina – oxid arsenitý – vlastnosti a využití
  4. vyřešit otázku vpravo dole u obrázku jednoho významného vojevůdce

 

  1. Pracovní sešit, str. 37
  • Cvičení 1,2,3,4,5.

 

Nepovinné

Shlédnout video o počítačích z cyklu ,,Nezkreslená věda‘‘.

https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY

Shlédnout video o výrobě počítačového procesoru

https://www.youtube.com/watch?v=SkLHEjhWaPA

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz