Dějepis

12. března 2020

Stáhněte si pracovní list ke sjednocení Itálie: https://leteckaposta.cz/551685524

K tomu potřebujete prezentaci: https://www.gtnv.cz/wp-content/uploads/2015/01/7_OPVK_DUM_septima_dejepis_VY_32_INOVACE_16.pdf

Učebnice s. 86: https://leteckaposta.cz/446997730

Stáhněte si pracovní list ke sjednocení Německa: https://leteckaposta.cz/623107560

Učebnice s. 87: https://leteckaposta.cz/264112594

13. března 2020

Podívejte se na krátký spot k americké občanské válce:

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-duben-152582

Za pomoci videa a učebnice si do sešitu udělejte výpisky k americké občanské válce.

Učebnice strana 88: https://leteckaposta.cz/517930553

Učebnice strana 89: https://leteckaposta.cz/159727327

Do sešitu odpovězte na následující otázky:

Jaké byly příčiny americké občanské války?

Jak bys charakterizoval/a hospodářství Severu a naopak hospodářství Jihu? (Již jsme jednou probírali a mělo by být v sešitě.)

Proč byla válka tak dlouhá, přestože hospodářská a vojenská síla Unie byla daleko větší?

Jak se jmenovali hlavní generálové na jednotlivých stranách?

Jaké byly zlomové okamžiky války (události, bitvy, …)?

Jaký byl osud prezidenta Lincolna?

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-abrahama-lincolna-14-duben-152237

19. března 2020

Vypracuj si výpisky z učebnice ze strany 90-91.

Učebnice s. 90: https://leteckaposta.cz/916165044

Učebnice s. 91: https://leteckaposta.cz/770902287

Hlavní otázka: Proč Rusko, přestože se neustále zvětšovalo, bylo ve 2. pol. 19. století stále slabší zemí?
Jaké byly hlavní příčiny mocenského vzestupu Japonska ve stejné době?
Jak dopadla válka mezi těmito dvěma rozdílnými zeměmi?

20. března 2020

Do sešitu nadpis Modernizace – evoluce a revoluce

Výpisky z učebnice ze stránek 82-83.

Učebnice s. 82: https://leteckaposta.cz/167876805

Učebnice s. 83: https://leteckaposta.cz/135845117

Pro realismus, impresionismus a další umělecké směry přelomu 19. a 20. století si stáhněte prezentaci a z ní vypracujte výpisky do sešitu.

https://leteckaposta.cz/944957506

Otázky:

V čem lidi okouzlovaly nové umělecké směry?

V čem naopak budily v lidech pohoršení?

Jaký je hlavní a zásadní rozdíl mezi revolucí a evolucí (použijte vlastní rozum, internet, učebnici, sešit)?

 

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz