AJ

  • Učeb str 102- 106 – nastudovat celou 10.lekci: počitatelná a nepočitatelná pods.j., how many, how much; I would like; some, a, an;  a lot of, much, many;  some, any  (celé shnutí je na str 110 – 111)
  • Str 105/5 – přečíst, odpovědi napsat do sešitu
  • Str 108 – do sešitu, stačí krátké odpovědi typu 1a, 2b,…atd
  • Str 109 – přečíst, Task 1,2  - do sešitu
  • Pracovní sešit: 56 – 61 krom poslechu

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz