ČJ

Zdravím vás, deváťáci, doufám, že mimořádné volno využijete smysluplně, například ke zdokonalení své znalosti mateřského jazyka J. Proto jsem pro vás připravila několik úkolů, které splníte v rámci samostudia. Dále vám, budoucím studentům, doporučuji pilně se připravovat na přijímací zkoušky (předpokládám, že všichni máte vlastní studijní materiály). Tak hodně zdaru a s chutí do toho !                                                                                Vaše češtinářka

 

MLUVNICE

 1. V učebnici si přečtěte na str. 51 a 52 poučení o předložkách a spojkách, další informace najdete v příloze Poučky a přehled učiva v pracovním sešitu na str. 27

 

 1. Do školního sešitu vypracuj tato cvičení z učebnice:

str. 51/cv. 1 (vypiš podle zadání do dvou sloupečků), str. 51/cv. 2 (vypiš celé spojení předložka+jméno a urči pád, př.: na stole – 6. p.), str. 62/cv. 4, str. 53/cv. 1, 2, str. 53/cv. 3 (zde navíc v souvětích urči druh vedlejší věty nebo poměr mezi větami hlavními), str. 55/cv. 1 (celé) a 2 (celé)

 

 1. V pracovním sešitu vypracuj tyto úkoly:

str. 22/cv. 1, 2, 4, 6, str. 23/ SOUHRNNÝ TEST

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 

 1. Kapitola O té první velké válce – domácí četba:

 

        str. 108 – 109 Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid

        str. 109 – 110 Romain Rolland – Petr a Lucie

        str. 112 – 114 František Langer – Vzácný přetisk 2 F,50 Belgien

 

 1. Ke každé ukázce z čítanky zapište do sešitu na literární výchovu:
 1. jméno autora
 2. název ukázky
 3. žánr (povídka, novela, román)
 4. forma vypravování (ich, er, wir)
 5. hlavní postava/postavy
 6. dějová linka (tj. příběh – o čem vypráví) – heslovitě nebo max. 6 vět

 

 1. Zpaměti se naučte báseň v čítance na str. 112:  Fráňa Šrámek – Splav

Začnu zkoušet hned po vašem návratu do školy.

 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz