Zaměstnanci školy

Vedení školy

Mgr. Luděk Kopřiva
ludek.kopriva@zsvelesin.cz
ředitel školy hl. pavilon, 2. patro
Mgr. Zdeněk Vaclík
zdenek.vaclik@zsvelesin.cz
zástupce ředitele školy hl. pavilon, 2. patro

Třídní učitelé a umístění tříd

Mgr. Věra Kyselová
vera.kyselova@zsvelesin.cz
třídní I. A hl. pavilon, 3. patro
Mgr. Iva Olšanová
iva.olsanova@zsvelesin.cz
třídní I. B hl. pavilon, 3. patro
Mgr. Jiřina Zegermacherová
jirina.zegermacherova@zsvelesin.cz
třídní I. C hl. pavilon, 3. patro
Mgr. Anna Růžičková
anna.ruzickova@zsvelesin.cz
třídní II. A pavilon I. stupně přízemí
Mgr. Ivana Táchová
ivana.tachova@zsvelesin.cz
třídní II. B pavilon I. stupně přízemí
Mgr. Anita Stašková
anita.staskova@zsvelesin.cz
třídní II. C pavilon I. stupně přízemí
Mgr. Jana Matuchová
jana.matuchova@zsvelesin.cz
třídní III. A pavilon I. stupně 1. patro
Mgr. Libuše Rynešová
libuse.rynesova@zsvelesin.cz
třídní III. B
metodik prevence 
rizikového chování
pavilon I. stupně 2. patro
Mgr. Lenka Nosková
lenka.noskova@zsvelesin.cz
třídní III. C pavilon I. stupně 2. patro
Mgr. Pavlína Tomsová
pavlina.tomsova@zsvelesin.cz
třídní IV. A pavilon I. stupně 1. patro
Mgr. Kamila Stehlíková
kamila.stehlikova@zsvelesin.cz
třídní IV. B  pavilon II. stupně 1. patro
Mgr. Eva Štěpánová
eva.stepanova@zsvelesin.cz
třídní V. A pavilon I. stupně 1. patro
Mgr. Petra Kittnerová
petra.kitnerova@zsvelesin.cz
třídní V. B pavilon I. stupně 2. patro
Mgr. Lubomír Novotný
novotny.lubomir@zsvelesin.cz
třídní VI. A pavilon II. stupně
přízemí
Mgr. Jiří Švehla
jiri.svehla@zsvelesin.cz
třídní VI. B pavilon II. stupně
přízemí
Mgr. Vendulka Jančářová
vendulka.jancarova@zsvelesin.cz
třídní VII. A pavilon II. stupně
1. patro
Mgr. Eva Bicková
eva.bickova@zsvelesin.cz
třídní VII. B pavilon II. stupně
1. patro
Mgr. Silvie Kučerová
silvie.kucerova@zsvelesin.cz
třídní VIII. A pavilon II. stupně 1. patro
Mgr. Petra Brabcová
petra.brabcova@zsvelesin.cz
třídní VIII. B
poradce pro volbu povolání
pavilon II. stupně 1. patro
Mgr. Petr Tkaný
petr.tkany@zsvelesin.cz
třídní IX. A pavilon II. stupně 1. patro
Mgr. Eva Codlová
eva.codlova@zsvelesin.cz
třídní IX. B pavilon II. stupně 1. patro
 

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Radka Pfefrlová
radka.pfefrlova@zsvelesin.cz
výchovný poradce
konzultační hodiny
pondělí 14:00 – 15:00
hl. pavilon, 2. patro
Mgr. Jitka Fikejsová
jitka.fikejsova@zsvelesin.cz
  pavilon II. stupně 
1. patro
Mgr. Lenka Moravcová
lenka.moravcova@zsvelesin.cz
  pavilon II. stupně 
2. patro
Mgr. Vladimír Škoda
vladimir.skoda
  tělocvična
Mgr. Jana Pilátová
jana.pilatova@zsvelesin.cz
  pavilon II. stupně 
1. patro
Mgr. Josef Čížek
josef.cizek@zsvelesin.cz
  pavilon II. stupně 
1. patro
 

Vychovatelky

Pavlína Neubauerová
pavlina.neubauerova@zsvelesin.cz
vedoucí vychovatelka hl. pavilon 1. patro
Petra Homolková
petra.homolkova@zsvelesin.cz
vychovatelka
asistent pedagoga
pavilon I. stupně
2. patro
Mgr. Jana Moravcová
jana.moravcova@zsvelesin.cz
vychovatelka
asistent pedagoga
hl. pavilon 1. patro
Mgr. Helena Rubešová
helena.rubesova@zsvelesin.cz
vychovatelka
asistent pedagoga
hl. pavilon
přízemí
Kateřina Sládková
katerina.sladkova@zsvelesin.cz
vychovatelka
asistent pedagoga
pavilon I. stupně
1. patro
 
Asistenti pedagoga
Eva Hadová
eva.hadova@zsvelesin.cz
asistent pedagoga hl. pavilon 3. patro
Tereza Kindlová
tereza.kindlova@zsvelesin.cz
asistent pedagoga pavilon II. stupně 
1. patro 
Iveta Kovářová
iveta.kovarova@zsvelesin.cz
asistent pedagoga pavilon II. stupně 
1. patro
Markéta Mikešová
marketa.mikesova@zsvelesin.cz
asistent pedagoga pavilon II. stupně 
1. patro
Miroslava Písková 
miroslava.piskova@zsvelesin.cz
asistent pedagoga hl. pavilon 3. patro
Iveta Radová
iveta.radova@zsvelesin.cz
asistent pedagoga pavilon I. stupně
1. patro
Marie Zachariášová
marie.zachariasova@zsvelesin.cz
asistent pedagoga pavilon II. stupně 
1. patro

 

Správní zaměstnanci školy

Růžena Hrdá
ruzena.hrda@zsvelesin.cz
zástupce ředitele
pro ekonomiku a personalistiku
hl. pavilon 2. patro vlevo
Jan Řihout školník hlavní pavilon přízemí
Uklízečky   hlavní pavilon přízemí
Marie Faltysová  
Věra Kroneislová

Ivana Rouhová

Jaroslava Semerádová
Ladislava Smolková
 

Školní jídelna:

Ludmila Táchová
ludmila.tachova@zsvelesin.cz
vedoucí ŠJ hl. pavilon 1. patro
Jana Šimková vedoucí kuchařka hl. pavilon 1. patro
Marie Štindlová kuchařka
Libuše Mražiková pomocná kuchařka
 
 

Kontakt

Základní škola Velešín Družstevní 340
Velešín
382 32

ID schránky: ytxmtwc

IČO: 00583723
380 331 614 mail@zsvelesin.cz